Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Chladiarenská gescia s.r.o.

IČO: 31419011
Ulica: Jánošíkova 5
Mesto: Trnava
PSČ: 917 01

Webová stránka: www.chladges.sk