Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Chlazení VLK s.r.o.
Meno: Martin
Priezvisko: Vlk
Tituly:

IČO: 22802711
Ulica: U Skladiště 421
Mesto: Ústí nad Labem
PSČ: 400 01

E-mail: martin.vlk@chlazenivlk.cz
Webová stránka:
Telefón: 602558964