Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Vincent
Priezvisko: Holeščák
Tituly:

IČO: 22605541
Ulica: Horná č.1436
Mesto: Čadca
PSČ: 022 01

E-mail: predaj@ekochlad.sk
Webová stránka:
Telefón: 0918538709