Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:

IČO: 22605541
Ulica: Horná č.1436
Mesto: Čadca
PSČ: 022 01

Webová stránka: