Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: PERCHLAD s.r.o.
Meno: František
Priezvisko: Kovačovský
Tituly:

IČO: 18049974
Ulica: Jesenského 37
Mesto: Pezinok
PSČ: 902 01

E-mail: perchlad@mail.t-com.sk
Webová stránka:
Telefón: 033/6412384