Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: František
Priezvisko: Iliť
Tituly:

IČO: 17365899
Ulica: Alstrová 94
Mesto: Bratislava -Rača
PSČ: 811 06

E-mail: f.ilit@upcmail.sk
Webová stránka:
Telefón: 0903 780689