Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Miroslav
Priezvisko: Harceg
Tituly:

IČO: 11798068
Ulica: A. Gwerkovej 28
Mesto: Bratislava
PSČ: 851 04

E-mail: harcegmiroslav@hotmail.com
Webová stránka:
Telefón: 0903430406